ECN外汇平台:8月26日香港银行同业人民币HIBOR

八月26日香港银止同行群众币HIBOR

材料更新于香港时间: 2021/0八/26 14:30:04

八月26日香港银止同行群众币HIBOR:隔夜HIBOR报1.9000%,一周期HIBOR报2.八300%,黄金ECN外汇平台监管机构二周期HIBOR报2.9100%;

1个月HIBOR报2.八700%,2个月HIBOR报2.9900%,3个月ECN外汇平台利息HIBOR报3.0100%。