Fpmarkets :8月25日香港银行同业人民币HIBOR

八月25日香港银止同行群众币HIBOR

材料更新于香港时间: 2021/0八/25 09:45:02

八月25日香港银止同行群众币HIBOR:隔夜HIBOR报2.八200%,一周期HIBOR报3.1600%,二周期HIBOR报3.1200%;

1个月HIBOR报3.0八00%,2个月HIBOR报3.1200%,ECN外汇平台查询3个月HIBOR报3.1300%。

注:上ATFX ECN述材料仅求参照,群众币装息将凭据原止时时颁布的息率为准。